Forlaget ØKNOM online

Forlaget ØKNOM blev grundlagt i 1973 og udgiver undervisningsmaterialer til:
  • Handelsskoler
  • Tekniske skoler
  • Merkonom- og Teknonomkurser, efteruddannelser og aftenskoler
  • Mange af vores bøger anvendes også på andre uddannelsesområder og på virksomhedskurser
Vort mål er at udgive undervisningsmaterialer på højeste faglige og pædagogiske niveau med et tiltalende layout.
I over 30 år har vi bestæftiget os med udgivelse af undervisningsmaterialer, hvor ledetråden har været udvikling, fornyelse, kvalitet, rimelige priser og god kundeservice.
Når der sker ændringer i fagplanerne har vi set det som en stor udfordring at udgive undervisningsmaterialer, der lever op til intentionerne i fagplanerne og dermed tilgodeser såvel eleven/kursisten som læreren. Det giver alle parter en tryghed i dagligdagen, og en sikkerhed for læreren når der skal vælges undervisningsmaterialer.
Se mere på www.oeknom.dk
 

Udvikling af digitale læremidler

Vi oplever en stigende efterspørgsel på digitale læremidler og har derfor lanceret ØKNOM online, der fremover vil udgive undervisningsbøger som interaktive webbøger.

Især webbøger giver nye, spændende muligheder for at formidle og tilpasse det faglige stof til forskellige målgrupper. En webbog er langt lettere at opdatere og differentiere end en traditionel papirbog. Der er mulighed for at indlejre video- og lydfiler, arbejdsspørgsmål, eksterne links, quizzer osv. Man kan tilføje henvisninger til ordforklaringer og kernebegreber, ligesom vi arbejder på at tilknytte en app, som kan tilføre læringen et legende element i form af bevægelse, quizzer med mere.

Vores webbogskoncept er klar til at vi kan fremstille webbøger. Hvis du har en god idé til et webbogsprojekt, hører vi meget gerne fra dig. Målgruppen er fortrinsvis folkeskoler, handelsskoler, gymnasier, tekniske skoler, akademiske uddannelser, AMU-kurser, efteruddannelser og aftenskoler. 

Kontaktinfo

Forlaget ØKNOM online ApS
Dannebrogsgade 1
5000  Odense C
Tlf.: 65903642 / 23991943

Se mere på www.oeknom-online.dk

tl_files/oeknom/oknom-online/oeknom_lilla300.png

Redaktion: Charlotte Levin og Jens Eichler Lorenzen

Udgiver digitale læremidler, der giver nye muligheder for spændende, fleksibel og differentieret læring:

  • webBog – didaktiseret kernestof med fagspor
  • iPraxis – interaktive læringsforløb og opgaver
  • mobilMission – gamification med læring og bevægelse

Det nye læringskoncept understøtter de pædagogiske målsætninger og dækker læringsmålene i forskellige fag på grundskolen og erhvervsrettede ungdomsuddannelser og studieforberedende ungdomsuddannelser.